Начална страница

PHP е скриптов език за програмиране, широко използван главно за сървърни приложения и разработване на динамично уеб-съдържание. Автор на езика е датчанинът от канадски произход Размус Лердорф. PHP е рекурсивно съкращение от PHP: Hypertext Preprocessor (като в самото начало за обозначение създателите използвали Personal Home Page). Пример за PHP приложение е МедияУики - софтуерът, използван от Уикипедия.