История на езика

Началото на PHP е поставено от Размус Лердорф през 1994 г., въпреки че самият Лердорф смята 1995-та за рождената година на PHP, защото тогава "отваря" кода на новия език за програмиране. В началото Размус създава Perl скриптове за следене на посещенията на резюмето на личната му страница, които впоследствие пренаписва и така се създава първата версия на PHP (тогава означаващо Personal Home Page). През 1997 г. двамата израелски студенти на Technion (израелски технологичен институт) Зеев Сураски (Zeev Suraski) и Анди Гутманс (Andi Gutmans) пренаписват целия език, констарирайки множеството бъгове и отчасти неправилни концепции за строеж на програмен език и по-късно известяват Размус с техните предложения. Той ги приема и така се създава основният екип от разработчици (PHP Core team), който по-късно се превръща в групата на PHP (PHP group). Зеев Сураски и Анди Гутманс заедно с Размус Лердорф добавят нови функционалности и API за допълнителни модули към езика и така се създава PHP 3. Сураски и Гутманс пренаписват отново ядрото на езика и създават Zend engine през 1999 г. Пренаписването е направено основно от Сураски и Гутманс като курсов проект по време на тяхното обучение в Technion. Пренаписването е в следствие на факта, че кодът на PHP2 е бил труден за поддръжка и доста нестабилен. През 2005-та бяха чествани 10 години PHP, наред с 10 години MySQL. До сега през годините ядрото на PHP е претърпяло много промени...